เส้นพลังงานในร่างกาย
 

1. เส้นปอด (ไท่อิน)
2. เส้นลำไส้ใหญ่ (หยางหมิง)
3. เส้นกระเพาะอาหาร (หยางหมิง)
4. เส้นม้าม (ไท่อิน)
5. เส้นหัวใจ (ซ่าวอิน)
6. เส้นลำไส้เล็ก (ไท่หยาง)
7. เส้นกระเพาะปัสสาวะ (ไท่หยาง)
8. เส้นไต (ซ่าวอิน)
9. เส้นเยื่อหุ้มหัวใจ (เจี้ยอิน)
10. เส้นซานเจียว หัวใจ กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก รังไข่ มดลูก (ซ่างหยาง)
11. เส้นถุงน้ำดี
12. เส้นตับ (เจี้ยอิน)
13. เส้นกลางตัวด้านหน้า (เยิ่นม่าย)
14. เส้นกลางตัวด้านหลัง (ตูม่าย)

www.pendulumthai.com