ประสบการณ์การใช้เพนดูลั่มของ Diane Stein

บทที่ 3 การอธิษฐานจิต (หน้า 2/3)

 

เชื่อหรือไม่ ?

ข้อมูลที่ได้รับมาจากเพนดูลั่มเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ?

ถ้าคุณมีชาวโลกทิพย์ชั้นสูงสุดคอยอำนวยการอยู่แล้วล่ะก็ คุณจะสามารถเชื่อถือเพนดูลั่มได้มากกว่าที่เป็นมา มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เพนดูลั่มมีประโยชน์ และ กลายเป็นอุปกรณ์พลังจิตที่ใช้ในการบำบัดรักษา มากกว่าที่จะเป็นเพียงของเล่นสนุก ๆ ในงานปาร์ตี้

เทวดา เพนดูลั่ม

แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ต้องใช้สามัญสำนึกนะ ถ้าคำตอบดูไม่น่าใช่ หรือ คุณรู้เลยว่าคำตอบผิด ก็อย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าคุณจะมีข้อมูลมากขึ้นจนรู้ว่าอะไรจริงไม่จริง ถ้าคำตอบที่ได้ขัดกับความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนเพนดูลั่มเป็นอันที่เคลียร์

ถ้าคำตอบยังดูผิดเพี้ยนอยู่ ให้หาสาเหตุ เริ่มด้วยการถามว่า

ชาวโลกทิพย์ชั้นสูงสุดเป็นผู้อำนวยการคำตอบอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้สิ่งนั้นออกไปซะ

ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งการขอเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ในบางครั้งก็ไม่พอ สิ่งนั้นยังไม่ยอมออกไป ก็ให้ร้องขอให้เทพผู้พิทักษ์ความดี (Protectors of the Light) ช่วยพาสิ่งนั้นไปยังที่ที่ควรจะไปหรือทำลายเสีย

ถ้าสิ่งนั้นเป็นความชั่วร้ายก็นำไปทำลายซะ แต่หากเป็นสิ่งที่หลงทางมา ก็ให้พาไปในที่ที่สิ่งนั้นต้องการจะไป และ ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของคำพูดที่ว่า

“ถ้าสิ่งที่อยู่ในเพนดูลั่มเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายก็ขอให้ทำลายเสีย แต่ถ้าเป็นสิ่งที่หลงทางมา ขอให้พาไปในที่ที่สิ่งนี้ต้องการจะไป และ ให้ความช่วยเหลือตามที่สิ่งนี้จำเป็นต้องได้รับ”

ถ้าพลังที่เป็นลบได้เข้ามายึดครองเพนดูลั่ม ก็ให้ทำความสะอาดด้วยเกลือ แต่ก็อาจจะไม่พอ ซึ่งในกรณีนั้นก็จำเป็นต้องทิ้งเพนดูลั่มอันนั้นไป

พลังชั่วร้าย

ถ้าเทพผู้อำนวยการคำตอบบอกท่านว่าเพนดูลั่มนี้ยังไม่จำเป็นต้องชำระล้าง แต่คุณยังได้รับคำตอบที่ไม่น่าเป็นไปได้อยู่ ลองเปลี่ยนวิธีการตั้งคำถามของคุณ ถ้าคำถามไม่เคลียร์ คำตอบก็อาจจะไม่เคลียร์ตามไปด้วย คุณอาจจะถามไม่ถูกคำถาม หรือ มองปัญหาจากแง่มุมที่ผิด หรือบางทีสถานการณ์ยังไม่สะเด็ด จนกว่าจะมีการตัดสินใจในทางใดทางหนึ่ง ในระหว่างนั้นจะไม่มีคำตอบ

หรือ บางทียังไม่ถึงเวลาที่คุณควรจะได้รู้ข้อมูลบางอย่าง ผู้ที่ชี้ทางแก่คุณจึงยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่คุณ หรือ อาจจะเป็นเพราะคุณถามคำถามที่ไม่ควรถาม เช่น คำถามที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น คุณอาจจะไม่ได้รับคำตอบ หรือได้รับคำตอบที่ไม่สื่ออะไร

ก็มีบ้างเหมือนกันที่ ชาวโลกทิพย์ของคุณไม่ทราบคำตอบ อย่างไรเสียเธอก็ไม่ได้มีกายมนุษย์ และ อาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ บนโลกมนุษย์ทำงานอย่างไร

นักเพนดูลั่มถามเธอเลยว่าเธอทราบคำตอบหรือไม่ ถ้าเธอไม่ทราบถามต่อว่ามีเทพองค์อื่นไหมที่ทราบ และ สามารถช่วยได้ เทพองค์นั้นอาจจะมาทำหน้าที่อำนวยการคำตอบด้วยตนเอง หรือ ส่งผ่านข้อมูลมายังเธอ-เทพองค์เดิมที่ทำหน้าที่อำนวยการตามปกติ

บ่อยครั้งที่คำตอบที่ดูเหมือนจะไม่ถูกกลายเป็นคำตอบที่ถูก เทพ เทพธิดา นางฟ้า ทวยเทพที่ดูแลกฎแห่งกรรม หรือ ชาวโลกทิพย์อื่น ๆ จะไม่หลอกลวงคุณ และ น้อยครั้งนักที่จะผิด มันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด และ นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะพบบ่อยในช่วงแรก ๆ ของการฝึกใช้งานเพนดูลั่ม และ จะพบน้อยลงเมื่อคุณมีประสบการณ์ที่มากขึ้น

บางทีนะคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะ “เชื่อ” ถ้าหากคุณได้ลองเปลี่ยนวิธีถามคำถามไปสักสองสามวิธีแล้ว ยังได้คำตอบเดิม ให้พิจารณาให้ดีเถิดว่าคำตอบนั้นอาจจะถูกต้องแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าความเข้าใจของคุณต่อสถานการณ์ยังผิดพลาด หรือ ไม่สมบูรณ์

ถาม Higher Selfบางคนจะใช้วิธีถามตัวตนขั้นสูง (Higher Self) ให้มาช่วยตอบคำถามผ่านเพนดูลั่ม

แต่ถ้าคุณได้ขอให้ชาวโลกทิพย์ชั้นสูงสุดมาอำนวยการคำตอบผ่านเพนดูลั่มแล้ว คุณก็มักจะไม่มีตัวตนขั้นสูงมาทำหน้าที่นี้ และ ถึงแม้ตัวตนขั้นสูงจะมีข้อมูล และ มุมมองที่แจ่มชัดกว่าตัวคุณเอง เธอก็ยังไม่ใช่ชาวโลกทิพย์ชั้นสูงสุด เช่นเดียวกันกับการชี้นำโดยวิญญาณ (Spirit Guides) ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่ามนุษย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในการร้องขอต่อชาวโลกทิพย์ขั้นสูงสุด เรามุ่งไปที่ความจริงขั้นสูงสุดที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ เป็นข้อมูลในระดับที่สูงสุดเท่าที่เราจะได้รับอนุญาตให้ไปรับรู้ได้เลยที เดียว ชาวโลกทิพย์ชั้น “สูงสุด” ที่ว่านี้มีหลายประเภทด้วยกัน นางฟ้า (Angels), อัครเทวดา (Archangels), เทพธิดา (Goddesses) และเทพบุตรคู่แฝดของเธอ (Their Male Twin Flames), เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ (Divine Director)-ซึ่งจะติดต่อได้เมื่อคุณก้าวเข้าสู่ขั้นแอดวานซ์แล้ว

Archangel Divine Director

นางฟ้า และ เทวดา (Angels) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ปกป้อง และ แนะแนวทางแก่มนุษย์ นี่คือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของการถูกสร้างขึ้นมาเลย

นอกจากนั้นเทวดานางฟ้าแต่ละองค์ยังได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลบุคคลสักคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเช่นกัน คุณสามารถมีเทวดานางฟ้าองค์เดียว หรือ หลายองค์ อาจเป็นชายหรือหญิง มาบอกแนวทาง มาดูแลสุขภาพ และ มาป้องกันภัยทุกประเภท นางฟ้า แล ะเทวดา (Angels) ไม่ใช่วิญญาณชี้นำ (Spirit Guides หรือเราท่านอาจคุ้นเคยที่จะเรียกว่า “ผีบอก”)

วิญญาณชี้นำ (Spirit Guides) คือ มนุษย์ที่ตายลงกลายเป็นวิญญาณ และ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการแนะนำคนซึ่งถือว่ามีระดับของพัฒนาการต่ำกว่าพวกเขาอยู่หนึ่งระดับ

พวกเขารู้มากกว่าเราก็จริง แต่ส่วนมากยังอยู่ในระดับของการฝึกฝน

นางฟ้าเทวดา (Angels) และ อัครเทวดา (Archangels) อยู่ในกลุ่มที่แตกต่างไปจากมนุษย์ พวกเขาจัดเป็นชาวโลกทิพย์อีกระดับชั้นหนึ่ง (ซึ่งสูงกว่า Spirit Guides) เทวดานางฟ้า (Angels) ที่ทำหน้าที่บนโลกมนุษย์ ถูกออกแบบ และ สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นี้โดยอัครเทวดา (Archangels) และ แม่ใหญ่นาดาของพวกเรา (Our Great Mother Nada)

อัครเทวดา (Archangels) เป็นระดับชั้นที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งในอาณาจักรของเทวดา (Angelic Realm) และ งานที่รับผิดชอบจะอยู่ในระดับของโลกทั้งใบมากกว่าที่จะดูแลเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง

ถ้างานทางจิตวิญญาณของคุณเป็นไปเพื่อโลก หรือ เหนือไปกว่านั้น อัครเทวดาอาจได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ช่วยเหลืองานของคุณก็ได้

อาณาจักรของเทวดาประกอบไปด้วย เทพผู้พิทักษ์ความดี (Protectors of the Light) และ ก็มีหลายชั้น และ หลายประเภทของเทวดา อัครเทวดาทำงานในระดับโลก และ ข้ามไปถึงระดับคอสมิคต้น ๆ ซึ่งหมายความว่าความรับผิดชอบของอัครเทวดาครอบคลุมโลก ดวงจันทร์ ระบบสุริยจักรวาล แกแลคซี่ และ เอกภพ (Universe)

แกแลคซี่ Cosmos Universe

ถัดจากระดับเอกภพก็คือ คอสมอส (Cosmos) และ เหนือกว่าเอกภพขึ้นไปผู้ปกป้อง คือ อีโลฮิม (Elohim) และ เทพอื่นในระดับเดียวกัน

Elohim

จตุโลกบาลทั้งสี่ (The Guardians of the Four Directions) ไมเคิล (Michael), กาเบรียล (Gabriel), ราฟาเอล (Raphael) และ ยูเรียล (Uriel) ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับโลก ซึ่งถ้าคุณต้องการการคุ้มครอง คุณอาจเรียกหาพวกเขาทั้งสี่ พวกเขาอาจจะเลือกที่จะให้คำแนะนำผ่านเพนดูลั่มของคุณบ้างก็เป็นได้

ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

นักรบแห่งเทพเหล่านี้ก็เป็นผู้เยียวยารักษาที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราด้วย มีทั้งเพศชาย และ เพศหญิง และ สำหรับเทพที่เป็นเพศหญิงในทุก ๆ ระดับชั้น ก็สามารถเป็นนักรบและผู้คุ้มครองได้เช่นกัน

เทพธิดาผู้สร้าง (Goddesses) เป็นผู้รังสรรค ์และ เป็นมารดาของเหล่าทวยเทพ และ ของชีวิตทั้งปวง

เทพธิดาผู้สร้างแม้จะอยู่ในรูปพหูพจน์ แต่ชาววิคคาน* เชื่อว่าเทพธิดาผู้สร้างมีองค์เดียวเท่านั้น ทว่ารู้จักกันในชื่อต่าง ๆ นับพันชื่อ

เจ้าแม่กวนอิม พระแม่มารี Saint Philomena พระแม่อุมาเทวี

เธอคือพระแม่ผู้สร้างที่เป็นที่รู้จักในทุกอารยธรรม ทุกประเทศ ทุกศาสนา เธอเป็นที่รักของทุกหมู่ชน และ เธอก็รักพวกเราประดุจเดียวกัน

ความรักของผู้ที่เป็นทิพย์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ ส่วนเทพธิดาผู้สร้างเป็นสัญลักษณ์ของความรัก

หลายคนมีเทพธิดาผู้สร้างองค์พิเศษ เหมือนที่เรามีใครสักคนเป็นคนพิเศษ และ เทพธิดาองค์นั้นก็ทราบด้วย

เทพธิดาผู้สร้าง (Goddesses - รูปพหูพจน์) กำลังจะกลับมายังโลกเราเป็นครั้งแรกในรอบ 1,000 ปี พวกเธอต้องการจะอยู่ที่นี่เพราะมีงานต้องทำ งานในการทวงสิทธิ์ของดาวเคราะห์ดวงนี้ และ สิทธิ์ของผู้หญิง พวกเธอรู้สึกสนเท่ห์กับความเป็นไปของชีวิตบนโลกใบนี้ยิ่งนัก และ ถ้าคุณเข้ามาสู่เส้นทางขาขึ้นแห่งกุศล (Ascension Path) คุณอาจจะได้รับโชคจากการได้ร่วมทำงานกับเทพธิดาผู้สร้างอย่างถาวรก็ได้

ถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น รับรองได้เลยว่าชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

นับเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหลายพันปีที่เทพธิดาผู้สร้าง (Goddesses) ได้กลับเข้ามารวมพลังกับเทพบุตรคู่แฝดของเธอ (Twin Flames หรือ Gods ที่ไม่ใช่ในความหมายเดียวกับ “พระเจ้า” ของศาสนาคริสต์)

Twinflame

เทพบุตรที่กล่าวถึงนี้เป็นทั้งคู่แฝดและคู่ครอง (Consort) ของเทพธิดาผู้สร้าง

ชาวโลกทิพย์จะกำเนิดเป็นคู่แฝด โดยในอาณาจักรของเทวดา (Angelic Realm) เป็นแฝดที่เป็นเพศเดียวกัน แต่สำหรับเทพธิดาผู้สร้าง (Goddesses) จะเป็นแฝดที่มีเพศตรงกันข้ามกัน

สัญลักษณ์ของชาววิคคาน*ชาววิคคาน (Wiccans) คือผู้นับถือศาสนาบูชาพระเจ้าแบบหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นผู้สืบทอดของศาสตร์ของแม่มดในยุคใหม่ (Modern Witchcraft) ขอให้สังเกตด้วยว่า Diane Stein เป็นวิคคานคนหนึ่ง ถ้าลอง google ดูชื่อเธอจะพบข้อมูลพวกนี้ ใครสนใจจะ search คำว่า Wiccan หรือ Paganดูก็สนุกดีครับเจอพวกแม่มดสมัยใหม่และความเชื่อที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นกัน

<กลับหน้าแรก อ่านหน้าต่อไป >