ประสบการณ์การใช้เพนดูลั่มของ Diane Stein

บทที่ 2 การชำระล้าง


อะไรหนอที่ทำให้เพนดูลั่มซึ่งก็เป็นแค่ตุ้มน้ำหนักแขวนอยู่บนเส้นอะไรสัก อย่าง แปรสภาพไปเป็นเครื่องมือติดต่อทางจิตได้ ?

เพนดูลั่ม

Diane Stein ชี้ชัดลงไปเลยว่า การส่งข้อมูลข่าวสารจากชาวโลกทิพย์ผ่านการหมุนของเพนดูลั่มนั้น มีแค่สองประเด็นเท่านั้นที่สำคัญ หนึ่งนั้น คือ ความสะอาดบริสุทธิ์ของเพนดูลั่ม (Purification) และ อีกอย่างหนึ่งก็คือการอุทิศ (Dedication)

บทนี้จะครอบคลุมเรื่อง Purification ส่วนบทหน้าจะเป็นเรื่องของ Dedication

การชำระล้างหมายถึง การขจัดพลังงานด้านลบที่จะเป็นตัวขัดขวางหรือรบกวนคำตอบจากชาวโลกทิพย์ เพนดูลั่มต้องเคลียร์ จึงจะทำหน้าที่ได้ อีกส่วนหนึ่งคือตัวผู้พยากรณ์เอง ในฐานะที่เป็นตัวกลางหนึ่งในการส่งและรับข้อมูล ผู้พยากรณ์จึงต้องอุทิศตนเพื่อให้ตนเองสะอาดบริสุทธิ์ (Purified) เช่นเดียวกับเพนดูลั่ม

การส่งคำถามไปยังชาวโลกทิพย์ใช้ความคิด เราจะตั้งคำถามในใจ ส่วนคำตอบจะถูกส่งกลับมาทางเพนดูลั่ม ในรูปของพลังงานที่ผ่านเข้ามาทางจิตใต้สำนึกของเรา (Unconscious Thoughts) ซึ่งทำให้เพนดูลั่มหมุน

สื่อสารกับเพนดูลั่ม

จริง ๆ แล้วความสามารถทางจิตทุก ๆ อย่าง หรือแม้แต่การสรรสร้างของทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมาจากจิตทั้ง สิ้น 
(จิต=Thought ในที่นี้ผู้แปลจะใช้คำว่า “จิต” บ้างและ “ความคิด” บ้าง แล้วแต่เนื้อหาของประโยค เนื่องจากเห็นว่าการใช้คำว่า “จิต” จะสื่อสารถึงความหมายในแง่ต้นกำเนิดของสรรพสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคำว่า “ความคิด” อย่างไรก็ตามผู้อ่านอาจแทนคำทั้งสองนี้กลับไปกลับมาได้ แล้วแต่พื้นฐานของท่านว่าชอบคำไหน)

จิตเป็นพลังงานแรกเริ่มที่ทำให้ทุก ๆ อย่างเกิดขึ้น การสรรสร้างชีวิต และโลกต่างๆในจักรวาล ของเทพ/เทพีผู้สร้าง/หรือแหล่งกำเนิดใด ๆ ก็ตาม ล้วนมาจากจิต

จิตเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ในตัวของมันเอง พลังแห่งความคิดที่ส่งออกไปก็เป็นต้นกำเนิดของการสื่อสารในทุกรูปแบบ รวมทั้งการสื่อสารโดยใช้เพนดูลั่มด้วย ความคิดที่แจ่มชัดย่อมนำมาซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจน

แม้จิตจะมีพลานุภาพถึงเพียงนั้น แต่ในอีกแง่หนึ่งพลังงานที่มาจากจิตก็ถูกรบกวนได้ง่าย ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการสื่อสารที่ผิดพลาด

ถ้าคุณเคยทำสมาธิ บางครั้งคุณคงจะเคยพบว่ามันยากที่จะทำให้จิตนิ่ง หรือ หากคุณเคยทำการบำบัดทางจิตให้ใคร (Psychic Healing) หรือ การพยายามสร้างภาพนิมิต (Visualization) คุณคงจะพบบ้างล่ะว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ความคิดว่าง ปราศจากการรบกวน เพนดูลั่มในฐานะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อจิตก็เช่นกัน เพนดูลั่มจึงต้องอยู่ในสภาพที่สะอาด เพื่อไม่ให้พลังงานที่ส่งผ่านถูกหักเห กีดกั้น หรือ บิดเบือนไป

ทำสมาธิ

เมื่อคุณใช้เพนดูลั่ม ชาวโลกทิพย์ที่เป็นผู้อำนวยการคำตอบกำลังสื่อสารอยู่กับคุณโดยการส่งสารผ่าน ทางจิตใต้สำนึกของคุณ จิตใต้สำนึกจะเข้าไปบังคับกล้ามเนื้อชิ้นเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อผ่านเส้นประสาททำให้เพนดูลั่มหมุนได้ (Neuromuscular Effect)

ชาวโลกทิพย์ที่เป็นผู้อำนวยการคำตอบเหล่านี้นำคำตอบมาจากองค์ความรู้รวมของ จักรวาล (Planetary Collective Consciousness) ที่ซึ่งทุก ๆ จิต และทุก ๆ ความคิด เป็นหนึ่งเดียวกัน ข้อมูลทุกอย่างในที่นี้จึงเป็นของส่วนรวม นี้เองที่ทำให้ชาวโลกทิพย์ที่อำนวยคำตอบจึงดูเหมือนว่าจะรู้ทุกอย่าง ในขณะที่พวกเราซึ่งมีกายหยาบไม่อาจรู้ได้

การทำให้สะอาดบริสุทธิ์ (Purification) ไม่ได้หมายถึงการกำจัดความสกปรกภายนอกอย่างที่เราคุ้น ๆ กัน ถ้าคุณเคยโดนไฟฟ้าสถิตย์ดังแปล๊บเวลาจับลูกบิดประตู หรือ รู้สึกฝืด ๆ เวลาเดินบนพรมขนสัตว์ นี่แหละเป็นสิ่งที่คล้าย ๆ กับเพนดูลั่มที่ต้องการการทำความสะอาด

พลังงานที่จะส่งผ่านมันจะถูกไฟฟ้าสถิตย์และความหนืดรบกวน การส่งผ่านพลังงานจึงขาดตอน ลดทอน หรือ ตัดขาดไปเลย พลังงานที่รบกวนเหล่านี้ทำให้เพนดูลั่มหมุนแบบสะเปะสะปะเหมือนคนเดินสะดุดพรม เพนดูลั่มที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ จะไม่สามารถให้คำตอบที่แม่นยำ เพราะข้อมูลที่ถูกส่งมาหาเราถูกบิดเบือนไปเสียแล้ว
    เพนดูลั่ม

จะบอกได้อย่างไรว่าเพนดูลั่มของคุณต้องการการชำระล้างแล้ว ที่ชัดที่สุดก็คือเมื่อเพนดูลั่มไม่หมุนเลย หรือ หมุนในแนวแปลกๆที่ไม่ควรจะเป็น  หรือ เมื่อคำตอบที่ได้ผิดไปจากที่ควรจะเป็น

เช่น เมื่อคุณรู้คำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้ว คุณอาจจะถามว่า

“ฉันชื่อเจนใช่ไหม”

ในขณะที่คุณก็รู้ว่าไม่ใช่ และ ถ้าเพนดูลั่มยังยืนยันว่าใช่อยู่ล่ะก็ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ สิ่งที่ครอบงำเพนดูลั่มอยู่อาจจะไม่ใช่ชาวโลกทิพย์ฝ่ายกุศล แต่โดยทั่วไปแล้วการชำระล้างก็จะสามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้

อีกลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกว่าควรจะชำระล้างเพนดูลั่มได้แล้วคือการแกว่งของเพนดูลั่มดูช้า ๆ อืด ๆ ดูเหมือนไม่เต็มใจ ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน ทำให้ยากที่จะแยกแยะคำตอบว่าเป็น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

เพนดูลั่มบางทีคำตอบมาช้าเหลือเกิน ทั้งในแง่ของเวลาที่ต้องรอกว่าจะเริ่มหมุน และพอหมุนแล้วก็ไม่เร็ว ไม่แรง หรือ บางทีก็แค่รู้สึกว่าถือแล้วไม่เข้ากับมือ เหมือนมีอะไรขาดหายไป ใช้ความรู้สึกเป็นตัวบอก Diane จะบอกได้แทบทุกครั้งเมื่อหยิบเพนดูลั่มขึ้นมาว่าเพนดูลั่มนั้นเคลียร์หรือ ไม่

่เพนดูลั่มที่เคลียร์จะให้น้ำหนักและความรู้สึกที่อยู่ในมือที่มั่นคงแข็งแรง

บางทีเพนดูลั่มที่จำเป็นต้องชำระล้างจะแสดงการหมุนอย่างแรงจนหลุดออกจากมือ ตกลงสู่พื้น และอาจถึงขั้นแตกได้ ราวกับว่ามีใครสักคนดึงมันออกไป ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ก็ได้

้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อเพนดูลั่มจำเป็นต้องได้รับการชำระล้าง แต่คุณก็ยังฝืนใช้งานต่อไปนาน ๆ จนชาวโลกทิพย์ที่ทำหน้าที่จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณสนใจ และ บางครั้ง การกระแทกพื้นเช่นนี้สามารถเคลียร์เพนดูลั่มไปด้วย

เพนดูลั่มที่ทำจากหินคริสตัลต้องการการชำระล้างบ่อยกว่าที่ทำจากไม้ หรือ ทองเหลือง วัสดุที่คุณภาพสูงกว่าก็ช่วยให้ไม่ต้องชำระล้างบ่อย เมื่อเทียบกับวัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า

เพนดูลั่มที่ทำจากพลาสติกต้องล้างบ่อย แล ะก็ยากที่จะชำระล้าง เพนดูลั่มพลาสติกมีอายุการใช้งานไม่นานนัก ในบรรดาวัสดุที่มาจากธรรมชาติด้วยกัน

ที่ต้องเคลียร์บ่อยที่สุด คือ ควอทซ์คริสตัล ที่ตามมาก็คือพวกหินอัญมณีทั้งหลาย เฮมาไตต์ (Hematite) เป็นแร่ที่ต้องการการชำระล้างน้อยที่สุด แต่ต้องเป็นเฮมาไตต์จากธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่ที่สังเคราะห์ขึ้นมา
เพนดูลั่มไม้ เพนดูลั่มคริสตัล เพนดูลั่มเฮมาไทต์ เพนดูลั่มทองเหลือง

มีหลายวิธีในการชำระล้างเพนดูลั่ม

เกลือวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเอาภาชนะเล็ก ๆ มาใส่เกลือ แล้วฝังเพนดูลั่มไว้ภายใต้เกลือนั้น โดยถ้ามีเพนดูลั่มหลายอัน ก็ใส่พร้อมกันได้ ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน สำหรับเพนดูลั่มใหม่ ปล่อยไว้ 3-7 วัน ภาชนะเป็นแก้ว หรือ เซรามิคก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นพลาสติก หากเป็นโลหะควรเป็นสเตนเลส เมื่อเสร็จแล้วให้ทิ้งเกลือไปอย่าใช้ซ้ำ เกลือสมุทรดีกว่าเกลือป่น เพราะเกลือป่นมักใส่สารเคมี เช่น อลูมินัม และ ผงที่กันเกลือเกาะตัวกัน แต่ถ้าหากมีแต่เกลือป่นจริง ๆ ก็ใช้ได้น้ำเกลือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวก ปกติใช้เกลือประมาณ 1/4 ถ้วยต่อน้ำ 1 ไพท์ ซึ่งจะเคลียร์ได้ไวมาก โดยมากไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ให้ถามเพนดูลั่มว่าการชำระล้างเสร็จสิ้นหรือยัง

 ทะเลถ้าบ้านอยู่ใกล้ทะเล ยิ่งโชคดีใหญ่ คุณสามารถไปนอนริมทะเลโดยเอาภาชนะ เช่น ถัง ไปด้วย จะเป็นพลาสติกก็ได้เพราะความเข้มข้นของเกลือในทะเลไม่สูงนัก ใส่น้ำทะเล และ เพนดูลั่มลงไปในถังแล้วปล่อยแช่ไว้กลางแดดสักชั่วโมงหนึ่ง จากนั้นก็วางผึ่งไว้บนผ้าเช็ดตัว ให้ซึมซับแสงอาทิตย์ ยกเว้นหินบางชนิดที่สีจะซีดจางลงเมื่อโดนแสงแดด เช่น โรสควอทซ์ อเมธิสต์ คุนไซต์ มอร์กาไนท์ ฟลูออไรท์ หรือหินสวยที่มีสีชมพู ฟ้า ม่วง อื่น ๆ

เกลือมีข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับเพนดูลั่มที่มีวัสดุเงินประกอบอยู่ด้วย คือ จะทำให้เงินหมอง ซึ่งต้องเปลืองแรงงานในการขัดอีก นอกจากนี้เกลือยังกัดโลหะที่เป็นพวกสายด้วย การกัดกร่อนนี้อาจจะมองไม่เห็นในครั้งแรก แต่จะเร็วมาก หากจำเป็นต้องใช้เกลือในการชำระล้าง เมื่อเสร็จแล้วให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปกติแล้ว การใช้เกลือแห้ง จะดีกว่าน้ำเกลือในเรื่องของการกัดกร่อนนี้

ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เกลือก็คือใช้ปิรามิด รูปทรงของปิรามิดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการชำระล้างอยู่ในตัวอยู่แล้ว มีหนังสือมากมายเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ที่ว่าปิรามิดทำงานได้อย่างไรยังไม่เป็นที่รู้กันแน่ชัด แต่ถ้าได้สัดส่วนตามที่กล่าวกันล่ะก็ มันจะทำงานได้ดีเชียว ปิรามิดจะสร้างมาจากวัสดุอะไรก็ได้ กระดาษแข็งก็ยังได้เลย ขนาดเท่าไรก็ได้ เปิดด้านข้างก็ได้ หรือจะปิดก็ได้ จัดให้ด้านหนึ่งของปิรามิดหันไปทางด้านเหนือเพื่อให้มันทำงาน

วัสดุทรงปิรามิด วัสดุปิรามิด

ปิรามิดสามารถหาซื้อได้ตามร้านประเภทนิวเอจ (New Age) พิพิธภัณฑ์ หรือจะลองหาในอินเตอร์เน็ตดูก็เจอ ราคาก็เริ่มตั้งแต่ 10 ดอลลาร์สำหรับขนาดเล็ก แต่ Diane แนะนำให้ใช้ขนาดใหญ่สัก 1 ฟุต เพราะคุณจะพบว่ามีอะไรที่ต้องชำระล้างเต็มไปหมด Diane เองมีปิรามิดสองอันใหญ่ ซึ่งใช้เต็มตลอดเวลา

การชำระล้างของปิรามิดช้ากว่าเกลือ ปกติแล้วต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันสำหรับการชำระล้างเพนดูลั่ม แล ะสำหรับเพนดูลั่มที่ต้องการการชำระล้างมาก ๆ เช่นเมื่อซื้อมาครั้งแรก Diane จะใช้เกลือตามกรรมวิธีที่กล่าวมาแล้ว หลังจากนั้นจึงค่อยหมุนเวียนกันใช้ปิรามิดในการชำระล้างครั้งต่อ ๆ ไป

แสงจันทร์ก็ชำระล้างเพนดูลั่มได้ แม้จะช้ากว่าแสงอาทิตย์ นำเพนดูลั่มไปวางไว้กลางแจ้งในคืนเดือนเพ็ญ (Full Moon) หรือ คืนเดือนดับ (New Moon) ทิ้งค้างคืนไว้

แสงจันทร์

การไหลของน้ำก็สามารถชำระล้างเพนดูลั่มได้ น้ำทะเลดีที่สุด น้ำจืดรองลงมา แต่ถ้าไม่สะดวกแม้แต่น้ำก๊อกก็ใช้ได้ ถ้ามีโอกาส ลองถือเพนดูลั่มให้น้ำตก หรือน้ำพุไหลผ่าน การชำระล้างจะงดงามมาก คุณจะชอบความรู้สึกของมัน สำหรับในบ้าน ถ้าใช้น้ำก๊อก ขอให้เป็นน้ำเย็น ถือเพนดูลั่มให้น้ำวิ่งผ่านจนมีความรู้สึกว่าสะอาดแล้ว แต่ถ้าเพนดูลั่มผ่านการใช้งานมามาก การล้างหนเดียวอาจจะไม่พอ ให้ทำซ้ำบ่อยๆ เท่าที่จะทำได้


น้ำสะอาด


สมุนไพรก็ใช้ในการชำระล้างได้ ชนอเมริกันพื้นเมืองใช้ใบแห้งของ เซจ หรือ ซีดาร์ ในการชำระล้าง เราก็สามารถนำใบแห้งมาใส่ไว้ในภาชนะแล้วใส่เพนดูลั่มลงไป วิธีนี้ก็ไม่เร็ว โดยมากใช้เวลาหลายวัน แต่ถ้าเราเผาใบแห้งเหล่านี้เหมือนกำยานแล้วปล่อยให้เพนดูลั่มแกว่งอยู่ใน กลุ่มควัน การชำระล้างจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีภาชนะเฉพาะที่ทำขึ้นมาเพื่อเผาสมุนไพรเหล่านี้ หรือจะซื้อที่ทำออกมาเป็นธูป หรือ รูปกรวยก็ได้

ธูปกำยาน ธูปกำยาน กำยาน

ธูปสมุนไพร (Incense Stick) ใช้ง่ายที่สุด ราคาไม่แพง แต่ขอให้เช็คว่าเป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช่กลิ่นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลียนแบบ อย่าซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อจากร้านประเภทนิวเอจ Diane แนะว่าควรจะใช้ธูปสมุนไพรในการชำระล้างเพนดูลั่มสักเดือนละครั้ง เพราะในขณะที่เคลียร์เพนดูลั่ม ควันธูปก็จะเคลียร์ห้องและบ้านไปด้วย

 การใช้ควันในการชำระล้างเพ็นดูลั่ม ให้จุดธูปแล้วปักเอาไว้ เอาเพนดูลั่มออกมาทีละอัน จ่อลงไปในกลุ่มควันแล้วขอให้เพนดูลั่มส่งสัญญาณเมื่อการชำระล้างเสร็จสิ้น ในตอนแรกเพนดูลั่มจะหมุนในสถานะ “ไม่ใช่” เมื่อเสร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็นสถานะ “ใช่” ก็ให้เปลี่ยนไปชำระเพนดูลั่มอันต่อไปจนครบทุกอัน

ทุกครั้งที่ Diane หยิบเพนดูลั่มออกมาจากที่วาง ไม่ว่าจากภาชนะใส่เกลือ ปิรามิด หรือ หยิบออกมาจากกระเป๋าผ้าใบเล็กเพื่อใช้งาน เธอจะถามว่า

“ของสิ่งนี้ได้รับการชำระล้างโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ? ”

ถ้าไม่ เธอจะเก็บมันกลับที่เดิม

เธอจะเริ่มใช้งานแต่เพนดูลั่มที่เคลียร์โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และขณะที่ใช้งานเธอก็จะถามอยู่บ่อย ๆ ว่า “เพนดูลั่มนี้ยังเคลียร์พอเพียงที่จะใช้งานต่อไปหรือไม ่?” ความแม่นยำ และความมีคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากเพนดูลั่ม ขึ้นอยู่กับความสะอาดบริสุทธิ์ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

เพนดูลั่มเงินเพนดูลั่ม เพนดูลั่มอะเวนจูรีน

หลายครั้งที่เพื่อนของ Diane กล่าวว่า เพนดูลั่มโกหก หรือ เพนดูลั่มตอบในสิ่งที่เราอยากให้ตอบนั้น มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกวิธี ได้แก่ เพนดูลั่มไม่เคลียร์ และ/หรือไม่มีการอุทิศ
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งสอนให้สามารถใช้เพนดูลั่มได้อย่างละเอียดแม่นยำ อันจะนำมาซึ่งการใช้เพนดูลั่มในด้านอื่น ๆ ที่พิเศษขึ้น ซึ่งคุณเองอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อน การชำระล้างจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้งานในระดับก้าวหน้าต่อไป

__________________________________________________________________________________________

โดย มิสเตอร์อลัน (มิสเตอร์อลัน)

 

กลับขึ้นด้านบน

อ่านตอนต่อไป
อ่านตอนอื่น

สมัครสมาชิก เว๊บบอร์ดที่นี่ (หากไม่สมัครสมาชิก จะโหวต หรือ แสดงความคิดเห็นไม่ได้) และ

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Free hit counter