การเจ็บป่วยคือธรรมะ

Sick
การเจ็บป่วยคือธรรมะ

คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีการแก่  การเจ็บ(ป่วย)  การตายเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมจำนนตามนั้น   เรามีหน้าที่ที่จะต้องดิ้นรนให้พ้นจากการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย

เมื่อสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ดังนี้

การเกิดย่อมไม่เที่ยง (คือเรามีโอกาสไม่ต้องเกิด)

การแก่ย่อมไม่เที่ยง (คือเรามีโอกาสกลับมาหนุ่มสาวใหม่ได้)

การเจ็บป่วยย่อมไม่เที่ยง (คือเราไม่ต้องป่วยก็ได้-ป่วยได้ก็หายได้)

การตายย่อมไม่เที่ยง (คือเราไม่ต้องตายก็ได้ ถ้าเข้าสู่นิพพาน)

การเจ็บป่วยเป็นครูของเราในหลายๆเรื่อง สอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่น เมื่อเขาเหล่านั้นกำลังเผชิญทุกขเวทนาเป็นต้น
อย่างไรก็ดี การเจ็บป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขตธรรม(สัง-ขะ-ตะ-ทำ) ที่กล่าวว่า ธรรมทั้งหลายย่อมประกอบด้วยปัจจัย ๔ กล่าวคือ

๑. กรรม หมายถึง การเจ็บป่วยที่มาจากผลของกรรมเก่า การเจ็บป่วยที่มาจากปัจจัยภายในของเราเอง เช่น อวัยวะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง การทำร้ายตัวเองเพราะความเห็นผิด เช่นการไม่กินอาหารเช้า การไม่ออกกำลังกาย การนอนดึก การไม่ระวังในอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน

การเจ็บป่วยที่มาจากปัจจัยภายนอก  เช่น อุบัติเหตุ การถูกประทุษร้ายจากบุคคลอื่น เป็นต้น

ดังนี้ การเยียวยารักษาและการป้องกันจึงต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของกรรม

๒. จิต  หมายถึง อารมณ์ต่างๆที่สั่งสมในจิต เนิ่นนานเข้าจนมีผลต่อการเจ็บป่วยทางกาย
บางครั้งต้องมีการบำบัดทางจิต  บางครั้งต้องบำบัดด้วยพลังจิต

๓. อุตุ  หมายถึง  พลังงานพิเศษที่ไหลเวียนอยู่ในสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปรของฤดูกาล  และพลังงานพิเศษที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์  มี ๒ ประเภท คือ

                - พหิทธอุตุ (พะ-หิด-ทะ-อุ-ตุ) หมายถึง พลังงานที่อยู่ภายนอกขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และฤดูกาล

                - อัชฌัตอุตุ ( อัด-ชัด-อุ-ตุ) หมายถึง พลังงานที่มีคนเรียกขานกันหลายชื่อ เรียกว่าลมปราณบ้าง พลังจักรวาลบ้าง หรือเรียกกันในภาษาต่างประเทศว่า คิ , ชี่ , ไวทัลลิตี้ ฟอร์ซ(Vitality Force), รวมทั้งไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide)

                ดังนั้น การบำบัดในเรื่องนี้จึงมีหลากหลายวิธี เช่น

ผ่านทางหู  - โดย ดนตรีบำบัด
ผ่านทางตา – โดย  สีบำบัด
ผ่านทางจมูก – โดย สุคนธบำบัด , การนัตถุ์ยา
ผ่านทางลิ้น – โดย รสบำบัด
ผ่านทางกายนั้น ทำให้สบายหลายวิธี เช่น การถ่ายเทลมปราณ, การนวด, การกดจุด, การจัดกระดูก,การใช้โลหะบำบัด, การใช้อัญมณีบำบัด เป็นต้น
อัญมณีนวด

๔. อาหาร  หมายถึง การเจ็บป่วยเพราะการกิน อาจจะเกิดจากการกินอาหาร กินยา หรือยาพิษแล้วแต่กรณีไป ซึ่งขึ้นอยู่กับจริตบ้าง ความไม่รู้บ้าง ความชอบใจ-ไม่ชอบใจ รวมทั้งความติดใจด้วยจึงทำให้ป่วย
.................................................................................................................................................................................

จากหนังสือ 'เปิดตู้เย็น เป็นตู้ยา' โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา...วางจำหน่ายที่ร้านขายหนังสือทั่วไป

ขอขอบคุณ 'nikkikib' ผู้พิมพ์บทความ