แผนที่โรงแรมฮิป


 

โรงแรม ฮิป โทร. 02 276 5777
ซอย เนียมอุทิศ, ถนนรัชดาภิเษก, กรุงเทพฯ 10320
อยู่ในซอยข้างโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

ลงที่สถานีห้วยขวาง เดินออกที่ทางเดินหมายเลข 3 (ดูในรูป) แล้วเดินไปทาง รร.ดิเอมเมอรัลด์
รร.ฮิป อยู่ในซอยเนียมอุทิศ ติดกับ รร.ดิเอมเมอรัลด์

สถานีห้วยขวาง